Coaching

 • Livscoaching
 • Hälso- och livsstilscoaching
 • Karriärcoaching

Coaching när du vill gå från nuläge till önskat läge!

Vad är coaching?

Coaching (individuellt eller i grupp) är målinriktade samtalsserier för personlig och professionell utveckling av individer.

Coachingen innebär att du och jag samarbetar för att du ska börja tänka i nya banor. Jag är din samtalspartner som ställer effektiva frågor som för dig framåt i den riktning du valt.

Coaching sker under en begränsad tid, vanligtvis träffas vi 5-10 gånger.

För vem är coaching bra?

Jag coachar privata klienter och avtalsklienter, studerande vid HumaNovas coachutbildning, chefer och medarbetare. Coaching fungerar bra för vem som helst som vill ta ansvar för sitt liv, sina möjligheter och sina relationer.

När behövs coaching?

Coaching är till för dig när du vill

• hitta dina drivkrafter
• utveckla din vilja
• ta ansvar för din hälsa
• hantera utmaningar
• formulera syfte och mål i livet

Du konsulterar mig när du känner behov av ny energi och vill frigöra dig från det som begränsar. Coaching är ett kraftfullt verktyg när du står inför ett vägval och vill utveckla dig själv. Det kan t.ex. handla om ditt ledarskap, karriärrelaterade mål, hälsa, fysisk aktivitet, livsstilsförändringar eller positiva förändringar på det privata planet.

Mitt mål är att ge dig nya infallsvinklar och möjligheter att hitta din inre styrka i en förändring.

Vilket arbetssätt används?

Coaching som grundar sig på psykosyntes medvetandegör det som sker när du vill ha förändring i ditt liv eller hamnat i kris på grund av en förändring som inte är självvald.

Som samtalscoach i psykosyntes använder jag mig av kognitiv psykosyntes på ett fördjupat sätt vid coachingen. I mitt arbete följer jag de s.k. 11 coachkompetenserna:

 • Etik och professionalitet
 • Coachingöverenskommelse
 • Förtroende och närhet
 • Coachingnärvaro
 • Aktivt lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Direkt kommunikation
 • Skapa medvetenhet
 • Utforma handlingar
 • Planera och sätta mål
 • Framsteg och ansvarstagande


Vårt samarbete och vår dialog är grunden i coachningen, men arbetssättet varierar – vi kan använda guidade meditationer, fritt tecknande, gestalttekniker, symboler och motiverande samtal.

Kvalitétssäkring

Min samtalscoachutbildning från HumaNova är godkänd på senior practitioner level hos EMCC (European Mentoring & Coaching Counsil). Jag jobbar under tystnadsplikt och konfidentiellt skydd av känsliga uppgifter för uppdragsgivare gäller. Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och följer dess etiska regler.

Det är inte för att något är svårt
som vi inte försöker.
Utan det är för att vi inte försöker
som det är svårt.
Seneca