Olika terapiinriktningar

Det finns många olika sorters terapi-inriktningar och metoder och det kan vara svårt både att förstå skillnaden och att välja.

Självklart behöver terapeuten vara välutbildad och erfaren, men forskningen (Baldwin, Wampold & Imel, 2007) visar att det framförallt är den terapeutiska alliansen, dvs att du och din terapeut har en öppen och tillitsfull relation som är mest verksam, snarare än om terapeuten är psykodynamiskt skolad, använder sig av KBT/ACT eller någon annan terapeutisk metod. Nedan kan du läsa om några vanliga terapiinriktningar.

Psykosyntesterapi. Det var den italienske psykiatrikern och medicine doktorn Roberto Assagioli som grundade psykosyntesen som är en modern, praktisk och utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska i människan. Psykosyntesen har sina rötter i psykoanalytisk och psykodynamisk teori samt i österländska teorier. Inom psykosyntesen är människan en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt samspelar med varandra. Viljan och eget ansvar är centrala begrepp.

Det går inte att säga exakt hur en session går till då psykosyntesen inte använder samma struktur som inom KBT/ACT. Terapeuten utgår mer från vad klienten vill fokusera på, det kan vara hens livssituation, ett tillstånd eller tema. Det kan också handla om att ta upp de aktuella problem som känns viktigast för klienten från gång till gång. Relationen mellan terapeut och klient är i centrum och kännetecknas av öppenhet och tillit.

Psykodynamisk terapi (PDT). Det är svårt att beskriva hur en typisk psykodynamisk terapisession ser ut eftersom PDT inte använder samma struktur som inom KBT/ACT. Terapeuten utforskar tillsammans med klienten hur olika tankar, känslor och beteenden uppstår och hur de hänger ihop med klientens uppväxt och tidigare erfarenheter för att öka klientens självinsikt och självkännedom så att hen ökar sin förmåga att lösa sina inre konflikter.

Relationell terapi. I alliansen mellan terapeuten och klienten är det framförallt själva samarbetet och relationen som är det intressanta. Klienten kan ha ett mål för sin terapi, t.ex. hen har sökt terapi för sin nedstämdhet, men det kan samtidigt handla om att öka sin förmåga att leva i och förstå sig själv i sina relationer. Terapeutens interpersonella relaterande, personlighet och privatliv är också viktiga faktorer som påverkar terapin.

Kognitiv beteendeterapi (KBT). Problemlösning i nuet via språket, tankarna och beteendet – att både kunna reglera och stå ut med sina känslor. Arbetsformen är mycket strukturerad och man använder manualer och ger hemuppgifter för att klientens process ska fortsätta mellan sessionerna.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en vidareutvecklad form av KBT där man jobbar med liknelser och bilder från välbekanta områden i livet för att skapa nya insikter till hjälp för förändring och nya beteendemönster. Arbetsformen är strukturerad och man använder manualer och ger hemuppgifter för att klientens process ska fortsätta mellan sessionerna.

Schematerapi. Genom att identifiera och hjälpa klienten att förstå sina livsteman (grundantaganden, scheman eller beteendemönster) är det möjligt att arbeta med dessa för att nå förändring.

Mindfulness. Att träna i Mindfulness innebär att uppmärksamma och bli medveten om det som sker i nuet och med avsikt se på verkligheten som den är. Att träna i att stanna upp, observera, reflektera och acceptera, att svara på eller att släppa taget om tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser.