Utbildningar

Mina utbildningars innehåll

Jag håller utbildningar i anhörig- och bemötandefrågor, empatisk kommunikation och om epilepsi för vård- och omsorgsföretag, dagliga verksamheter, Stockholms stad och landstinget m.fl.

Du som uppdragsgivare lyssnar in behovet i din verksamhet så anpassar jag innehåll och form efter det.

Samtalsledning

På uppdrag av Epilepsiföreningen/ABF är jag sedan 2010 samtalsledare för föräldragrupper som har barn med epilepsi och andra funktionsvariationer. Jag tar gärna uppdrag som samtalsledare för andra patientföreningars och intresseorganisationers medlemmar och för olika företags/organisationers reflekterande kollegiala personalgrupper.

Offert
Välkommen med din förfrågan – ring mig 073 219 62 94 eller mejla via kontaktformuläret.