Föreläsningar

Behöver du inspiration? Vill du lära nytt?

Mina föreläsningar handlar t.ex. om

  • Från stress och ohälsa till balans och helhetshälsa
  • Inre ledarskap och hälsosamma relationer/organisationer
  • Vinnande empatisk kommunikation
  • Delpersonligheter – roller/beteendemönster och hur vi kan förändra dem

Du som uppdragsgivare kan naturligtvis beställa annat tema inom området psykologi, kommunikation och relation så anpassar jag innehåll och form efter ert intresse och behov.   

Samtalsledning På uppdrag av Epilepsiföreningen/ABF är jag sedan 2010 samtalsledare för föräldragrupper som har barn med epilepsi och andra funktionsvariationer. Jag tar gärna uppdrag som samtalsledare för andra patientföreningars och intresseorganisationens medlemmar och för olika företags/organisationers reflekterande kollegiala personalgrupper. 

Offert Välkommen med din förfrågan – ring mig 073 219 62 94 eller mejla via kontaktformuläret.