Samtalsterapi

Samtalets möjligheter och terapins gåva

Samtalsterapi i Stockholm. Jag erbjuder samtalsterapi när tillvaron krånglar och du behöver stöd i en livskris för att förstå och bearbeta det som hänt och när du längtar efter förändring och behöver få modet att följa ditt hjärta.
Det kan t.ex. handla om något eller några av dessa teman i individuell terapi eller i parterapi:

  • Nedstämdhet, depression
  • Oro, ångest
  • Stress, utmattning
  • Självkänsla, självförtroende
  • Diagnos och identitet
  • Relationsproblem
  • Anhörig-/närståendefrågor
  • Arbetsrelaterade problem
  • Sorg och förluster
  • Existentiella frågor
Samtalsterapi i Stockholm

Samtalsterapin kan vara en väg för dig att bli mer medveten om vem du är och vad du vill. När du behöver ta ansvar för ditt liv och dina relationer, upptäcka din dolda kraft och ditt inre ledarskap. Din längtan efter personlig utveckling är en lika viktig orsak att vilja gå i terapi som att bearbeta det svåra i livet.

Parterapin är för er som vill utveckla och fördjupa er kärleksrelation, såväl som för er som vill komma tillrätta med saker som skaver i relationen eller som är osäkra på om ni ska stanna kvar hos varandra eller gå skilda vägar. Det kan också handla om en relation mellan två vänner, ett syskonpar eller ett vuxet barn och förälder, som är i behov av en neutral samtalspartner.

Jag jobbar med psykosyntesen som grund. Det är en modern psykologi som tar sin utgångspunkt i det friska i människan, snarare än att sätta fokus på det patologiska. Det terapeutiska samtalet kompletteras med KBT/ACT och Mindfulness, guidade meditationer och målande. Naturligtvis utgår jag ifrån din situation och ditt mående i valet av arbetssätt då ingen metod passar alla.

Jag tror på samtalets möjligheter och terapins gåva. All terapi syftar till att du ska lära känna dig själv bättre, acceptera och älska dig själv så att du kan komma åt din inneboende kraft och ta makten över ditt eget liv.

Läs mer här om olika terapi inriktningar

Kvalitétssäkring

Jag vidareutbildar mig fortlöpande och genomgår handledning för att kvalitetssäkra min kompetens och för din trygghet som klient. Jag jobbar under tystnadsplikt och konfidentiellt skydd av känsliga uppgifter för uppdragsgivare gäller. Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och följer dess etiska regler.

Om du är intresserad av samtalsterapi i Stockholm är du välkommen att kontakta mig.